Nystart för förbifarten

Drottningholms har återupptagit arbetet med Förbifart Stockholm efter det tillfälliga stoppet efter regeringsskiftet i höstas. Initialt handlar det om förberedande arbeten på Lovön.

Bygget av Förbifart Stockholm stoppades tillfälligt efter regeringsskiftet i höstas, eftersom det fanns politisk oenighet om huruvida projektet skulle genomföras eller inte. Strax innan jul fick dock Trafikverket besked om att bygget skulle återupptas, och den 13 januari togs alltså de första symboliska spadtagen på Lovön.

Vi är mycket glada över att arbetet har kommit igång igen, säger Peter Faerden, VD och grundare av Drottningholms. Det har varit en osäker väntan sedan den nya regeringens plötsliga beslut att frysa bygget av förbifarten, och många företag och individer har påverkats.

När byggandet av Förbifarten nu återupptas handlar det för Drottningholms främst om förberedande insatser vid varje arbetsplats inför kommande arbeten. På Lovön är vi delaktiga i arbetet med att förstärka tillfartsvägar så att de klarar av tyngre fordon som ska delta i bygget framöver.

Drottningholms, som arbetar på uppdrag av Svevia, har just nu flera lastbilar, hjullastare och grävmaskiner engagerade i arbetet med Förbifart Stockholm.

Drottningholms förstärker ekonomiavdelningen

Från och med den 12 januari har Drottningholms fått ytterligare förstärkning på ekonomiavdelningen. Det är Anette Vassblom som börjat hos oss som administratör och ekonom på kontoret på Ekerö.

Anette har stor erfarenhet inom ekonomiområdet efter 22 år på Swedbank där hon jobbat på flera olika kontor och med ett stort antal olika uppdrag. Med roller inom finansbolaget, på ett av huvudkontoren och på lokalt bankkontor har Anette fått en bred erfarenhet och kunskap som hon nu delar med sig av på Drottningholms. Anette har bland annat jobbat mot företagskunder, med kundsupport, med privatekonomiska frågor och med korttjänster vilket gett henne en unik inblick i ekonomivärldens olika delar.

Vi är mycket stolta och nöjda över att Anette valt att börja jobba för oss på Drottningholms, säger Peter Faerden, VD och grundare av Drottningholms. Vi är övertygade om att hon kommer att tillföra ytterligare kunskap och erfarenhet till vår etablerade ekonomiavdelning.

Anette Vassblom nås på telefon 08-560 320 49