Peter Larsson blir vVD på Drottningholms

Den 29 februari 2016 tillträder Peter Larsson sin tjänst som vVD för Drottningholms Entreprenad AB. Peter kommer att ansvara för den löpande verksamheten i koncernen och leda organisationen mot nya ambitiösa mål.

Peter Larsson kommer senast från Lantmännen Maskin AB där han under tre år arbetat som Marknadschef Sverige. Dessförinnan har Peter haft chefsroller på Segre AB, Liebherr Sverige, Swecon samt SMA Maskiner AB. Peter har tidigare varit medlem i Drottningholms styrelse.

Som vVD får Peter det operativa ansvaret för hela Drottningholms koncern. Målet är att Peter skall fortsätta utveckla bolaget och bibehålla den goda tillväxttakt som koncernen uppvisat de senaste tio åren. Peter kommer att leda hela Drottningholms organisation med ca 70 anställda. I rollen som vVD får Peter ansvar för bolagets ekonomi, försäljning och marknadsföring. Peter kommer också att vara engagerad i relationerna med bolagets samarbetspartners.

– Vi är mycket nöjda över att ha lyckats rekrytera Peter Larsson som vVD till Drottningholms, säger en glad Peter Faerden, VD och grundare av Drottningholms. Peter har stor erfarenhet av vår bransch och en perfekt bakgrund för att kunna lyfta vårt bolag till nästa nivå. Jag är övertygad om att Peter kommer att göra stor skillnad och tillföra de bitar som saknats för att vi skall kunna ta ännu ett steg i bolagets utveckling.

Drottningholms verksamhet bygger på att man förser sina kunder med de rätta maskinerna och de bästa förarna. Insatserna återfinns i merparten av de stora bygg- och anläggningsprojekten i Storstockholm och Mälardalen så som väg- och tunnelbyggen, byggnation av kommunala inrättningar och sjukhus, hamn, gas och vattenarbeten och i ett stort antal av de centrala byggprojekten. Maskinparken består av moderna miljövänliga entreprenadmaskiner som hjul- och bandgrävmaskiner, hjullastare, långgrävare, dumprar och teleportrar. Åkeriverksamhet erbjuder schaktbilar, bodbilar, lastväxlare och kranbilar.

– Det är med stor glädje och entusiasm som jag antar utmaningen som vVD i ett av branschens mest välskötta bolag, säger Peter Larsson. Drottningholms har uppvisat en fantastisk verksamhetsutveckling de senaste tio åren och min ambition är att jag skall säkerställa den trenden. Drottningholms är ett välmående bolag med god ekonomi, och jag ser stor utvecklingspotential och goda förutsättningar att lyckas.

Läs hela pressmeddelandet genom att klicka här

Ulrika ny på ekonomiavdelningen

Ulrika Karlsson är vårt senaste tillskott på ekonomiavdelningen med start måndagen den 22 februari.

Ulrika har tidigare jobbat på företaget Smajl Transport där hon jobbat med ekonomi och administration och dessförinnan på Svegro med ansvar för reception, administration och ekonomi.

Ulrika kommer på vara en viktig del av Drottningholms ekonomiavdelning där hon främst kommer att ansvarar för arbetsuppgifter inom administration, in/utbetalningar, leverantörsfakturor, kundfakturor samt avräkningar.