Drottningholms undervisar på ME-skolan

På inbjudan av SEKO och ME har Janne Svensson och Peter Larsson från Drottningholms varit på ME-skolan och berätta om företagets verksamhet för avgångselever på skolan.

På schemat stod bland annat information om vår syn på branschens framtid, om vilka utmaningar vi har framför oss vad gäller att attrahera nya medarbetare och maskinförare. Vi pratade också om befintliga lagkrav och om hur dessa påverkar oss, och om hur vi kan nyttja dessa till vår fördel.

En viktig del i utbildningen var också att diskutera de krav som våra kunder ställer på oss och branschen, på våra maskiner och våra förare.

Responsen från eleverna var överväldigande positiv. Vi på Drottningholms ser fram emot ett fortsatt samarbete med ME skolorna och deras elever.

ME-skolan jobbar för att företagen ska ha god tillgång till kompetent personal som bidrar till företagens utveckling och lönsamhet. Man erbjuder ett brett utbud av kurser som är anpassade till branschens krav och förutsättningar. Utbildningarna är öppna för alla i branschen. Vill man bli maskinförare hittar man både gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar på ME-skolan.

För mer information, besök www.me.se/ME-skolan/Kursutbud

Följ Drottningholms på LinkedIn

Nu finns Drottningholms med en egen sida på LinkedIn.

Där kan ni följa oss för att få de senaste företagsnyheterna gällande Drottningholms-koncernen. Använd länken nedan för att komma till vår sida på LinkedIn. Klicka sedan på knappen ”följ” uppe till höger för att vara säker på att du får de senaste företagsnyheterna från Drottningholms.

https://www.linkedin.com/company/drottningholms-entreprenad-ab

– En aktiv närvaro på LinkedIn är ett viktigt steg för Drottningholms i vår ambition att vara ett av branschens mest moderna och närvarande företag, säger Peter Larsson, vVD på Drottningholms.

Ny skola i Uppsala

Drottningholms Entreprenad utgör en viktig del i arbetet med en ny skola, förskola och idrottshall för drygt tusen barn som ska stå klar hösten 2018. Det är nya Tiundaskolan i Uppsala som ska bli en modern, attraktiv och trygg grundskola med förskola som är tillgänglig för alla.

Drottningholms jobbar på uppdrag av Bro & Väg Mälardalen som driver projektet som är ett av Uppsalas största byggprojekt. Arbetet, som inleddes med rivning av den gamla skolan, är nu inne i saneringsfasen efter rivningen. Totalt skall 55 000 ton massa fraktas och Drottningholms har 4 grävmaskiner och mellan 8 – 10 lastbilar på plats för att utföra jobbet.

När saneringen är färdig skall förberedande arbeten inledas innan byggprocessen slutligen drar igång. Den nya skolan beräknas stå klar hösten 2018.