Äntligen godkänns Slussen

Mark- och miljööverdomstolen godtar detaljplanen för Slussen

I dag kom beskedet från mark- och miljööverdomstolen – detaljplanen för nya Slussen fastställs av domstolen och beslutet går inte att överklaga.

Domstolen gör alltså tvärtom mot underinstansen mark- och miljödomstolen, som upphävde domen i december förra året.

Slussen, en av de viktigaste historiska knutpunkterna i Stockholm, ska bli en mötesplats i världsklass.
Slussen är efter 75 år utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt ska området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare.
Framtidens Slussen blir en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik. Det ska också bli en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med parkliv, nöjen och kultur, restauranger och caféer.

Med femdubblad kapacitet att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön minskas också risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen. Det säkrar vattentillgången för de cirka två miljoner människor som får sitt dricksvatten från Mälaren.
Stockholms stad finansierar hela byggnationen. När det gäller kollektivtrafiken pågår diskussioner om finansiering med SL. Därutöver leder staten diskussioner med berörda kommuner runt Mälaren om hur regleringen av vattennivåerna i Mälaren ska bekostas. Vilka byggföretag som kommer att vara med är ännu inte bestämt.

2014 börjar ombyggnaden av Slussen, men de stora trafikstörande arbetena skjuts framåt i tiden till 2015, så att de ligger samlade och den totala störningstiden för trafiken blir så kort som möjligt. Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013. Den 13 februari 2014 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark- och miljödomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.