Mer tunnelbana och bostäder

Avtal för utbyggd tunnelbana och 78 000 nya bostäder påskrivna

I november presenterades Stockholms nya tunnelbanesträckningar och att 78.000 nya bostäder ska byggas i anslutning till den utbyggda kollektivtrafiken. Nu har de berörda kommunerna, Stockholms läns landsting och staten skrivit på avtalen som gör att Stockholm kan fortsätta att växa mot en stad i världsklass.

Utbyggnaden av tunnelbanan ger bättre kollektivtrafik i Stockholm och innebär förutom nio nya stationer att även befintliga tunnelbanelinjer kan användas effektivare. Med utbyggd kollektivtrafik och effektivare användning av befintliga linjer blir det också möjligt att bygga fler bostäder i attraktiva områden nära kommunikationer. Den utbyggda tunnelbanan ska ge 78.000 nya bostäder i Stockholmsregionen, varav 46.000 i Stockholms stad fram till år 2030. Majoriteten av bostäderna i Stockholms stad ska byggas längs tunnelbanan söderut från Gullmarsplan till Hagsätra, Farsta strand och Skarpnäck samt i Hagastaden.

Det behövs eftersom att Stockholm växer i rekordfart. Länet får cirka 35.000 nya invånare varje år och 2030 kommer 2,6 miljoner människor bo här. I regionen finns en tredjedel av landets arbetsmarknad och här skapas en tredjedel av landets ekonomiska tillväxt. Med utbyggd tunnelbana kan staden fortsätta att bygga bostäder i attraktiva lägen samtidigt som kollektivtrafiken blir bättre för alla stockholmare som redan bor här. Staden kan därmed fortsätta att växa på ett hållbart och klimatsmart sätt.

Sammanlagt ska cirka 78.000 bostäder och 19 kilometer ny tunnelbana byggas. Investeringen i tunnelbanan beräknas kosta 25,7 miljarder kronor inklusive nya tunnelbanetåg och tågdepåer. Av kostnaderna står staten för drygt hälften. Stockholms stad ska bidra med 2,95 miljarder kronor, vilket motsvarar 11 procent av de totala kostnaderna för utbyggnaden av tunnelbanan.