Nystart för förbifarten

Drottningholms har återupptagit arbetet med Förbifart Stockholm efter det tillfälliga stoppet efter regeringsskiftet i höstas. Initialt handlar det om förberedande arbeten på Lovön.

Bygget av Förbifart Stockholm stoppades tillfälligt efter regeringsskiftet i höstas, eftersom det fanns politisk oenighet om huruvida projektet skulle genomföras eller inte. Strax innan jul fick dock Trafikverket besked om att bygget skulle återupptas, och den 13 januari togs alltså de första symboliska spadtagen på Lovön.

Vi är mycket glada över att arbetet har kommit igång igen, säger Peter Faerden, VD och grundare av Drottningholms. Det har varit en osäker väntan sedan den nya regeringens plötsliga beslut att frysa bygget av förbifarten, och många företag och individer har påverkats.

När byggandet av Förbifarten nu återupptas handlar det för Drottningholms främst om förberedande insatser vid varje arbetsplats inför kommande arbeten. På Lovön är vi delaktiga i arbetet med att förstärka tillfartsvägar så att de klarar av tyngre fordon som ska delta i bygget framöver.

Drottningholms, som arbetar på uppdrag av Svevia, har just nu flera lastbilar, hjullastare och grävmaskiner engagerade i arbetet med Förbifart Stockholm.

Drottningholms på uppdrag i Huddinge

Huddinge kommun och Stockholm Vatten AB har beslutat sig för att bygger ut vägar, V/A samt el- och teleledningar inom området för detaljplan Högmora 1 i Huddinge kommun. Uppdraget för vatten- och avloppsarbetet har gått till Birka mark som i sin tur anlitat maskiner och förare från Drottningholms Entreprenad AB för att utföra jobbet.

Arbetet går främst ut på att byta ut alla vatten- och avloppsledningar i syfte att skapa förutsättningar för permanentboende och förtätning av befintlig bebyggelse i det aktuella området. Drottningholms finns på plats sedan en tid tillbaka med såväl grävmaskiner, som dumpers och lastmaskin.

Vi underhåller Stockholm

Genom NCC har Drottningholms Entreprenad fått i uppdrag att bistå Stockholms stad med underhåll av Stockholms innerstad. Det omfattande jobbet som pågår under 2014 innefattar underhåll och renovering av busshållplatser, parker, gångvägar, belysning och mycket mer.

– Det här är ett viktigt uppdrag som vi tar oss ann med stor glädje, säger Peter Faerden, VD på DEAB. Att vara delaktig i underhållet av vår vackra huvudstad är ett prestigefyllt uppdrag, och tack vare att vi har en bred och komplett maskinpark med miljövänliga fordon som uppfyller stadens stränga miljökrav får vi nu för andra året i rad förtroendet av NCC och Stockholms Stad. 

Dags för förbifart Stockholm

Drottningholms Entreprenad har nu påbörjat det förberedande arbetet med Förbifart Stockholm på uppdrag av Svevia. Ett stort antal entreprenadmaskiner med förare från DEAB förbereder för det större arbete som kommer att starta senare under året. Här återfinns ett flertal grävmaskiner, dumprar och lastbilar från DEAB på arbetsplatsen. Initialt rör det sig främst om arbeten i samband med anläggning av tryckavloppsledningar för arbetstunnlar.

Förbifart Stockholm är en planerad ny motorvägsförbindelse för E4 genom västra Stockholm. Leden är tänkt att gå från dagens E 4/E 20 i Kungens kurva i söder till Häggvik norr om Stockholm. Byggstarten planeras till år 2014 och byggtiden är minst åtta år. Regeringen beslutade 3 september 2009 att tillåta byggandet av Förbifart Stockholm enligt dåvarande Vägverkets förslag.

Halvtid på Karolinska

Det så kallade NKS-projektet har nu nått halvtid och Drottningholms kör vissa av sina maskiner i tvåskift för att serva hela byggarbetsplatsen. DEAB har främst höglyftande Teleportrar (6 st) på plats och med våra moderna maskiner och kompetenta förare finns vi över hela området för att i första hand vara en del av Skanskas team. Vi servar också Skanska med hjälp av vår bodbil och förutom transporter förser vi bygget med uppställningsyta genom att hyra ut delar av vår mark.

Nya Karolinska Solna (NKS) är projektnamnet på det toppmoderna sjukhus som nu byggs invid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Det nya sjukhuset kommer att öppna under 2016 och ska stå helt klart 2017.

NCC & Skanska hyr mark

Sveriges två största byggföretag har valt att hyra mark av Drottningholms Entreprenad för uppställning och förvaring. DEAB bistår med transporter till och från Ekerö.

DEAB i Karlstad

Karlstads kommun har storsatsat på en tryggare vattenförsörjning. Det första spadtaget för att förnya kommunens två huvudvattenledningar från Sörmon in till Karlstad togs 2012.

Det är NCC som gemensamt med Karlstads kommun genomför en renovation av en 8 kilometer lång vattenledning i Karlstad. Uppdraget är ett av de största schaktfria projekt som handlats upp. Drottningholms Entreprenad har fått förtroendet av NCC att bistå projektet med sina moderna grävmaskiner och kompetenta förare. DEAB har också två nya dumprar på plats specialanpassade för ändamålet.