Drottningholms i ME-artikel

I det senaste numret av ME-tidningen (MaskinEntreprenören) finns en mycket läsvärd artikel om pånytt starten av arbetet med Förbifart Stockholm. Drottningholms VD, Peter Faerden pryder omslaget och lämnar sin syn på projekten i artikeln som sträcker sig över 7 sidor.

Lera blir tegel med Drottningholms

Drottningholms Entreprenad har från i uppdrag att bistå Haga Tegelbruk med maskiner och förare för att förse tegelbruket med lera för tillverkning av klassiskt fasadtegel. Haga Tegelbruk som ägs av Wienerberger är Sveriges enda kvarvarande tegelbruk.

Haga Tegelbruk ligger i Enköping och här tillverkar man svenska tegel produkter så som fasad- skorsten- mur och marktegel i många olika färger och ytor. Bruket har 10 anställda och en kapacitet på 12 miljoner sten per år.

Tegel har tillverkats på Haga sedan 1700-talet. Det första moderna tegelbruket anlades 1883. År 1922 bildades AB Hagaverken som ägare till tegelbruket. 1976 köptes bruket av det KF-ägda Mälardalens tegelbruk. KF sålde i sin tur till Stråbruken 1984, Optiroc tog över 1998, och det österrikiska bolaget Wienerberger har varit ägare sedan 2001.

Drottningholms primära uppgift är att gräva fram 30 000 kubikmeter lera samt att transportera den till bruket för tillverkning av tegel. För arbetet använder vi 2 grävmaskiner och 7 transportbilar.

Vi flyttar galoppen

Täby Galopp är Skandinaviens största galoppbana och ligger i Täby kommun norr om Stockholm. Banan invigdes den 28 augusti 1960 av kung Gustaf VI Adolf och ersatte den nedlagda banan Ulriksdal i Solna. Vid Täby Galopp finns två hinderbanor, en träningsbana, dirttrackbana och en gräsbana. Banan ägs av galoppsportens gemensamma organisation Svensk Galopp.

2011 tecknades avtal om att sälja marken till JM Bygg och Skanska, som avser att bygga ca 4000 lägenheter på marken. Galoppen kommer senast 2015 att flytta till en ny anläggning i Upplands-Bro kommun. Uppdraget har gått till Birka Mark som i sin tur gett Drottningholms Entreprenad i uppdrag att bistå projektet med entreprenadmaskiner, lastbilar och personal.

Ända sedan försäljningen av Täby Galopp har det pågått ett intensivt arbete med lokaliseringen för en ny galoppbana i huvudstadsområdet. Ett antal tänkbara områden har bedömts utifrån dussintals hårda och mjuka kriterier som ekonomi, markförutsättningar, närliggande infrastruktur, tillgänglighet, estetiska värden med mera. Den aktuella marken var efter detta utredningsarbete Svensk Galopps förstahandsval inför de förhandlingar som nu avslutats. Ett avtal har skrivits om förvärv av ett markområde på cirka 190 hektar vid Önsta Gård i närheten av Bro samhälle i Upplands-Bro kommun.

Mer tunnelbana och bostäder

Avtal för utbyggd tunnelbana och 78 000 nya bostäder påskrivna

I november presenterades Stockholms nya tunnelbanesträckningar och att 78.000 nya bostäder ska byggas i anslutning till den utbyggda kollektivtrafiken. Nu har de berörda kommunerna, Stockholms läns landsting och staten skrivit på avtalen som gör att Stockholm kan fortsätta att växa mot en stad i världsklass.

Utbyggnaden av tunnelbanan ger bättre kollektivtrafik i Stockholm och innebär förutom nio nya stationer att även befintliga tunnelbanelinjer kan användas effektivare. Med utbyggd kollektivtrafik och effektivare användning av befintliga linjer blir det också möjligt att bygga fler bostäder i attraktiva områden nära kommunikationer. Den utbyggda tunnelbanan ska ge 78.000 nya bostäder i Stockholmsregionen, varav 46.000 i Stockholms stad fram till år 2030. Majoriteten av bostäderna i Stockholms stad ska byggas längs tunnelbanan söderut från Gullmarsplan till Hagsätra, Farsta strand och Skarpnäck samt i Hagastaden.

Det behövs eftersom att Stockholm växer i rekordfart. Länet får cirka 35.000 nya invånare varje år och 2030 kommer 2,6 miljoner människor bo här. I regionen finns en tredjedel av landets arbetsmarknad och här skapas en tredjedel av landets ekonomiska tillväxt. Med utbyggd tunnelbana kan staden fortsätta att bygga bostäder i attraktiva lägen samtidigt som kollektivtrafiken blir bättre för alla stockholmare som redan bor här. Staden kan därmed fortsätta att växa på ett hållbart och klimatsmart sätt.

Sammanlagt ska cirka 78.000 bostäder och 19 kilometer ny tunnelbana byggas. Investeringen i tunnelbanan beräknas kosta 25,7 miljarder kronor inklusive nya tunnelbanetåg och tågdepåer. Av kostnaderna står staten för drygt hälften. Stockholms stad ska bidra med 2,95 miljarder kronor, vilket motsvarar 11 procent av de totala kostnaderna för utbyggnaden av tunnelbanan.

Trafiksatsning Stockholm

Stockholms län är en växande och omtyckt region, både att bo, studera och arbeta i. De senaste åren har befolkningen i länet ökat med 30 000-40 000 invånare varje år. För att Stockholmsregionen ska fungera krävs en infrastruktur som klarar av en växande befolkning.

Fram til år 2021 genomförs därför en stor gemensam satsning på infrastrukturen i Stockholms län av Trafikverket, Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms stad, SL, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms Län. Det handlar om alltifrån byggen som Citybanan, Slussen och en omfattande utbyggnad av kollektivtrafiken till fler cykelvägar och gångvägar som ska trygga framkomligheten i länet i framtiden.

Äntligen godkänns Slussen

Mark- och miljööverdomstolen godtar detaljplanen för Slussen

I dag kom beskedet från mark- och miljööverdomstolen – detaljplanen för nya Slussen fastställs av domstolen och beslutet går inte att överklaga.

Domstolen gör alltså tvärtom mot underinstansen mark- och miljödomstolen, som upphävde domen i december förra året.

Slussen, en av de viktigaste historiska knutpunkterna i Stockholm, ska bli en mötesplats i världsklass.
Slussen är efter 75 år utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt ska området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare.
Framtidens Slussen blir en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik. Det ska också bli en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med parkliv, nöjen och kultur, restauranger och caféer.

Med femdubblad kapacitet att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön minskas också risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen. Det säkrar vattentillgången för de cirka två miljoner människor som får sitt dricksvatten från Mälaren.
Stockholms stad finansierar hela byggnationen. När det gäller kollektivtrafiken pågår diskussioner om finansiering med SL. Därutöver leder staten diskussioner med berörda kommuner runt Mälaren om hur regleringen av vattennivåerna i Mälaren ska bekostas. Vilka byggföretag som kommer att vara med är ännu inte bestämt.

2014 börjar ombyggnaden av Slussen, men de stora trafikstörande arbetena skjuts framåt i tiden till 2015, så att de ligger samlade och den totala störningstiden för trafiken blir så kort som möjligt. Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013. Den 13 februari 2014 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark- och miljödomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.