Drottningholms förstärker ekonomiavdelningen

Från och med den 12 januari har Drottningholms fått ytterligare förstärkning på ekonomiavdelningen. Det är Anette Vassblom som börjat hos oss som administratör och ekonom på kontoret på Ekerö.

Anette har stor erfarenhet inom ekonomiområdet efter 22 år på Swedbank där hon jobbat på flera olika kontor och med ett stort antal olika uppdrag. Med roller inom finansbolaget, på ett av huvudkontoren och på lokalt bankkontor har Anette fått en bred erfarenhet och kunskap som hon nu delar med sig av på Drottningholms. Anette har bland annat jobbat mot företagskunder, med kundsupport, med privatekonomiska frågor och med korttjänster vilket gett henne en unik inblick i ekonomivärldens olika delar.

Vi är mycket stolta och nöjda över att Anette valt att börja jobba för oss på Drottningholms, säger Peter Faerden, VD och grundare av Drottningholms. Vi är övertygade om att hon kommer att tillföra ytterligare kunskap och erfarenhet till vår etablerade ekonomiavdelning.

Anette Vassblom nås på telefon 08-560 320 49