Drottningholms på KTH

Sedan en tid tillbaka finner ni några av Drottningholms maskinister på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Vi har av JVAB engagerats för att vara delaktiga i de nya projekten i samband med byggnationen av en ny arkitekturskola samt en utveckling av entréplatsen på Campus KTH. Drottningholms arbetar inledningsvis med V/A-jobb kopplade till byggprojektet.

Den nya arkitekturskolan blir ett ovalt fyravåningshus med en total yta på 8 800 kvm. Tanken är att den skall skapa en länk genom kvarteret vid Osquars backe och blir en stimulerande och kreativ miljö mitt på campusområdet. Exteriört får byggnaden sin karaktär av de svängda fasaderna, uppbyggda av ramar med förskjutna öppningar och glaspartier. Ramverket av rostrött corténstål kan ses som en omtolkning av de äldre husens röda tegelarkitektur som blivit KTH:s signum. Fasadens tredimensionella uppbyggnad skapar ett varierat skugg- och ljusspel.

I anslutning till den nya byggnaden kommer även entréplatsen för KTH Campus att utvecklas med 5 500 kvm. Det här kommer att bli en självklar mötesplats för studenter, forskare och lärare. De tre öppningarna i byggnadens södra fasad får nya dörrar in till entréhallen och ett nytt café, vilket ger en förbättrad och mer direkt entré.

Klicka på någon av bilderna nedan för att öppna bildspelet.