Drottningholms på uppdrag i Huddinge

Huddinge kommun och Stockholm Vatten AB har beslutat sig för att bygger ut vägar, V/A samt el- och teleledningar inom området för detaljplan Högmora 1 i Huddinge kommun. Uppdraget för vatten- och avloppsarbetet har gått till Birka mark som i sin tur anlitat maskiner och förare från Drottningholms Entreprenad AB för att utföra jobbet.

Arbetet går främst ut på att byta ut alla vatten- och avloppsledningar i syfte att skapa förutsättningar för permanentboende och förtätning av befintlig bebyggelse i det aktuella området. Drottningholms finns på plats sedan en tid tillbaka med såväl grävmaskiner, som dumpers och lastmaskin.