Ombyggnaden av Slussen är nu i full gång och självklart finns Drottningholms på plats med sina maskiner och förare för att bistå. Arbetet på Slussen utför vi på uppdrag av Skanska och just nu har vi höglyftande teleportrar på plats och våra erfarna teleporterförare, Leif Eriksson och Anders Romegård, är ansvariga maskinförare.

Bakgrunden till projektet är att Slussen efter över 80 år är utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt ska området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare.

Framtidens Slussen blir en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik. Det ska också bli en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med parkliv, nöjen och kultur, restauranger och caféer.

Med femdubblad kapacitet att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön minskas också risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen. Det säkrar vattentillgången för de cirka två miljoner människor som får sitt dricksvatten från Mälaren.

Slussens ombyggnad kommer att pågå mellan 2016-2025