Vi söker transportledare

Vi fortsätter att expandera och söker därför ytterligare en transportledare/administratör till vårt kontor på Ekerö. Vi ställer höga krav på våra medarbetare och vi vill gärna att du som söker har tidigare erfarenhet som transportledare av något slag. Det här är en central roll i vårt företag och i arbetet ingår att planera, leda och följa upp de dagliga transporterna samt att bevaka våra maskiner och uppdrag ute hos våra kunder.

En viktig del i tjänsten är också att skapa och bevara goda relationer internt och med företagets kunder och du bör därför vara positiv och utåtriktad. Även administration och fakturering ingår i arbetet varför du måste ha god datavana. Vi erbjuder omgående anställning och bra anställningsvillkor. Klicka här för att läsa rekryteringsannonsen.

Vi underhåller Stockholm

Genom NCC har Drottningholms Entreprenad fått i uppdrag att bistå Stockholms stad med underhåll av Stockholms innerstad. Det omfattande jobbet som pågår under 2014 innefattar underhåll och renovering av busshållplatser, parker, gångvägar, belysning och mycket mer.

– Det här är ett viktigt uppdrag som vi tar oss ann med stor glädje, säger Peter Faerden, VD på DEAB. Att vara delaktig i underhållet av vår vackra huvudstad är ett prestigefyllt uppdrag, och tack vare att vi har en bred och komplett maskinpark med miljövänliga fordon som uppfyller stadens stränga miljökrav får vi nu för andra året i rad förtroendet av NCC och Stockholms Stad. 

Mer tunnelbana och bostäder

Avtal för utbyggd tunnelbana och 78 000 nya bostäder påskrivna

I november presenterades Stockholms nya tunnelbanesträckningar och att 78.000 nya bostäder ska byggas i anslutning till den utbyggda kollektivtrafiken. Nu har de berörda kommunerna, Stockholms läns landsting och staten skrivit på avtalen som gör att Stockholm kan fortsätta att växa mot en stad i världsklass.

Utbyggnaden av tunnelbanan ger bättre kollektivtrafik i Stockholm och innebär förutom nio nya stationer att även befintliga tunnelbanelinjer kan användas effektivare. Med utbyggd kollektivtrafik och effektivare användning av befintliga linjer blir det också möjligt att bygga fler bostäder i attraktiva områden nära kommunikationer. Den utbyggda tunnelbanan ska ge 78.000 nya bostäder i Stockholmsregionen, varav 46.000 i Stockholms stad fram till år 2030. Majoriteten av bostäderna i Stockholms stad ska byggas längs tunnelbanan söderut från Gullmarsplan till Hagsätra, Farsta strand och Skarpnäck samt i Hagastaden.

Det behövs eftersom att Stockholm växer i rekordfart. Länet får cirka 35.000 nya invånare varje år och 2030 kommer 2,6 miljoner människor bo här. I regionen finns en tredjedel av landets arbetsmarknad och här skapas en tredjedel av landets ekonomiska tillväxt. Med utbyggd tunnelbana kan staden fortsätta att bygga bostäder i attraktiva lägen samtidigt som kollektivtrafiken blir bättre för alla stockholmare som redan bor här. Staden kan därmed fortsätta att växa på ett hållbart och klimatsmart sätt.

Sammanlagt ska cirka 78.000 bostäder och 19 kilometer ny tunnelbana byggas. Investeringen i tunnelbanan beräknas kosta 25,7 miljarder kronor inklusive nya tunnelbanetåg och tågdepåer. Av kostnaderna står staten för drygt hälften. Stockholms stad ska bidra med 2,95 miljarder kronor, vilket motsvarar 11 procent av de totala kostnaderna för utbyggnaden av tunnelbanan.

DEAB fortsätter växa

Drottningholms Entreprenad har förstärkt sin organisationen både på kontoret, verkstaden och på fältet under året. Detta är ett resultat av en ständigt växande efterfrågan på våra tjänster och maskiner.

Vi är mycket nöjda med utvecklingen av bolaget som visar att våra tjänster är uppskattade och att de jobb vi utför tillfredsställer våra kunder, säger företagets VD Peter Faerden.

Årets bokslut är klart

DEAB har med stor framgång och en tydlig affärsidé lyckats ta marknadsandelar och skapa tillväxt. Det senaste året har inte varit något undantag. När det nya bokslutet står klart för 2013-2013 visar det åter igen en kraftig expansion inom samtliga affärsområden.

Med en omsättning på 120 miljoner kan våra kunder konstatera att vi är ett stabilt, tryggt och professionellt företag och därmed en optimal partner. Vår verksamhet har ökat 20% de senaste året och inte mindre än 100% under de tre senaste åren, säger en stolt Peter Faerden, VD och ägare av Drottningholms Entreprenad.

Nu når vi längst i Sverige

I december har DEAB kompletterat sin maskinpark med ytterligare en specialmaskin. Denna gång en ny och hypermodern långgrävare från Liebherr med Sveriges största räckvidd. DEAB’s nya maskin når hela 24,8 meter med sin långa arm och är därför perfekt för komplicerade uppdrag, inte minst när det gäller att gräva i vatten och i hamnar.

Dags för förbifart Stockholm

Drottningholms Entreprenad har nu påbörjat det förberedande arbetet med Förbifart Stockholm på uppdrag av Svevia. Ett stort antal entreprenadmaskiner med förare från DEAB förbereder för det större arbete som kommer att starta senare under året. Här återfinns ett flertal grävmaskiner, dumprar och lastbilar från DEAB på arbetsplatsen. Initialt rör det sig främst om arbeten i samband med anläggning av tryckavloppsledningar för arbetstunnlar.

Förbifart Stockholm är en planerad ny motorvägsförbindelse för E4 genom västra Stockholm. Leden är tänkt att gå från dagens E 4/E 20 i Kungens kurva i söder till Häggvik norr om Stockholm. Byggstarten planeras till år 2014 och byggtiden är minst åtta år. Regeringen beslutade 3 september 2009 att tillåta byggandet av Förbifart Stockholm enligt dåvarande Vägverkets förslag.

Fler nya maskiner

I takt med att Drottningholms Entreprenad växer och efterfrågan ökar har bolaget expanderat. Ett flertal nya entreprenadmaskiner av märken som Liebherr, Merlo och Takejob har införskaffats under året för att kunna möta kundernas efterfrågan och myndigheternas miljökrav.

Trafiksatsning Stockholm

Stockholms län är en växande och omtyckt region, både att bo, studera och arbeta i. De senaste åren har befolkningen i länet ökat med 30 000-40 000 invånare varje år. För att Stockholmsregionen ska fungera krävs en infrastruktur som klarar av en växande befolkning.

Fram til år 2021 genomförs därför en stor gemensam satsning på infrastrukturen i Stockholms län av Trafikverket, Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms stad, SL, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms Län. Det handlar om alltifrån byggen som Citybanan, Slussen och en omfattande utbyggnad av kollektivtrafiken till fler cykelvägar och gångvägar som ska trygga framkomligheten i länet i framtiden.

Nyckeln till vår framgång

Drottningholms Entreprenad har under hösten genomför en omfattande medarbetarenkät inom sju områden. Resultatet är i hög grad positivt och visar på stort engagemang och mycket hög trivsel bland personalen.

– Jag är både stolt och glad över det fantastiskt fina resultatet i vår medarbetarundersökning. Att personalen trivs och känner stolthet över att jobba på DEAB har varit ett av mina viktigaste mål, säger Peter Faerden, VD och grundare av Drottningholms Entreprenad.