Äntligen godkänns Slussen

Mark- och miljööverdomstolen godtar detaljplanen för Slussen

I dag kom beskedet från mark- och miljööverdomstolen – detaljplanen för nya Slussen fastställs av domstolen och beslutet går inte att överklaga.

Domstolen gör alltså tvärtom mot underinstansen mark- och miljödomstolen, som upphävde domen i december förra året.

Slussen, en av de viktigaste historiska knutpunkterna i Stockholm, ska bli en mötesplats i världsklass.
Slussen är efter 75 år utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt ska området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare.
Framtidens Slussen blir en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik. Det ska också bli en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med parkliv, nöjen och kultur, restauranger och caféer.

Med femdubblad kapacitet att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön minskas också risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen. Det säkrar vattentillgången för de cirka två miljoner människor som får sitt dricksvatten från Mälaren.
Stockholms stad finansierar hela byggnationen. När det gäller kollektivtrafiken pågår diskussioner om finansiering med SL. Därutöver leder staten diskussioner med berörda kommuner runt Mälaren om hur regleringen av vattennivåerna i Mälaren ska bekostas. Vilka byggföretag som kommer att vara med är ännu inte bestämt.

2014 börjar ombyggnaden av Slussen, men de stora trafikstörande arbetena skjuts framåt i tiden till 2015, så att de ligger samlade och den totala störningstiden för trafiken blir så kort som möjligt. Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013. Den 13 februari 2014 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark- och miljödomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.

DEAB når högst

Drottningholms Entreprenad har nu köpt sin tionde teleporter (höglyft) från Merlo. De nya modena maskinerna har en fantastiskt lyftkapacitet på hela 30 meter. Teleportrarna är utrustade med kameror och kan dessutom fjärrstyras vilket underlättar arbete från balkonger och tak.

Det här är en mycket efterfrågat typ av specialmaskin och vi är därför glada att med hjälp av ytterligare en modern och miljövänlig teleporter kunna tillgodose den ständigt ökade efterfrågan bland våra kunder, säger Peter Faerden, VD på DEAB.

Nya dumprar till DEAB

Drottningholms Entreprenad har investerat i två nya dumprar från Bergmans för att leva upp till kraven från NCC i samband med vattenledningsprojektet i Karlstad. Läs mer i artikeln genom att klicka här.

NCC & Skanska hyr mark

Sveriges två största byggföretag har valt att hyra mark av Drottningholms Entreprenad för uppställning och förvaring. DEAB bistår med transporter till och från Ekerö.

DEAB i Karlstad

Karlstads kommun har storsatsat på en tryggare vattenförsörjning. Det första spadtaget för att förnya kommunens två huvudvattenledningar från Sörmon in till Karlstad togs 2012.

Det är NCC som gemensamt med Karlstads kommun genomför en renovation av en 8 kilometer lång vattenledning i Karlstad. Uppdraget är ett av de största schaktfria projekt som handlats upp. Drottningholms Entreprenad har fått förtroendet av NCC att bistå projektet med sina moderna grävmaskiner och kompetenta förare. DEAB har också två nya dumprar på plats specialanpassade för ändamålet. 

DEAB, ett Gasellföretag

En lyckad strategi och en gynnsam positionering på marknaden har inneburit en kraftig expansion och tillväxt de senaste fem åren, något som vittnar om en stark och konkurrenskraftig verksamhet. Drottningholm har under flera år i rad utsetts till ett prestigefyllt Gasellföretag av tidningen Dagens Industri.

Ny säljare på DEAB

Janne Svensson har anställts som säljare och transportledare på Drottningholms Entreprenad. Janne kommer närmast från ABT Transport och Cramo. Janne, som har lång erfarenhet och stor kunskap om branschen, kommer att vara kundansvarig på DEAB. Janne sitter också i ME:s (Maskinentreprenörerna) styrelse som suppleant.