Vi flyttar galoppen

Täby Galopp är Skandinaviens största galoppbana och ligger i Täby kommun norr om Stockholm. Banan invigdes den 28 augusti 1960 av kung Gustaf VI Adolf och ersatte den nedlagda banan Ulriksdal i Solna. Vid Täby Galopp finns två hinderbanor, en träningsbana, dirttrackbana och en gräsbana. Banan ägs av galoppsportens gemensamma organisation Svensk Galopp.

2011 tecknades avtal om att sälja marken till JM Bygg och Skanska, som avser att bygga ca 4000 lägenheter på marken. Galoppen kommer senast 2015 att flytta till en ny anläggning i Upplands-Bro kommun. Uppdraget har gått till Birka Mark som i sin tur gett Drottningholms Entreprenad i uppdrag att bistå projektet med entreprenadmaskiner, lastbilar och personal.

Ända sedan försäljningen av Täby Galopp har det pågått ett intensivt arbete med lokaliseringen för en ny galoppbana i huvudstadsområdet. Ett antal tänkbara områden har bedömts utifrån dussintals hårda och mjuka kriterier som ekonomi, markförutsättningar, närliggande infrastruktur, tillgänglighet, estetiska värden med mera. Den aktuella marken var efter detta utredningsarbete Svensk Galopps förstahandsval inför de förhandlingar som nu avslutats. Ett avtal har skrivits om förvärv av ett markområde på cirka 190 hektar vid Önsta Gård i närheten av Bro samhälle i Upplands-Bro kommun.