Studiebesök på Lovön

I veckan har Drottningholms gjort ett mycket intressant studiebesök på Trafikverkets etablering Lovön som är en del av Förbifart Stockholm.

Här fick personal från Drottningholms möjlighet att titta på projektets senaste teknik och hur arbetet fortskrider med arbetstunnlarna inför byggnationen av Förbifarten.

Förbifart Stockholm kommer gå i tunnel under Mälaren och Lovön i Ekerö kommun. Den ansluter till väg 261, Ekerövägen med cirkulationsplatser vid Edeby och vid Tillflykten.

Trafikverket arbetar vid två arbetsområden, på norra och södra Lovön. Just nu spränger man ut arbetstunnlar som bland annat ska användas för transport av arbetsmaskiner och bortforsling av bergmassor. Bygget av arbetstunnlar pågår både vid södra och norra arbetsområdet och Drottningholms är en viktig del i detta arbete.

Samtidigt som man spränger arbetstunnlar slutför man bygget av transportband för att kunna forsla lösgjort bergmaterial till vattnet. Vid vattnet pågår byggnation av tillfälliga hamnar varifrån bergmassorna ska skeppas vidare.