Nystart för förbifarten

Drottningholms har återupptagit arbetet med Förbifart Stockholm efter det tillfälliga stoppet efter regeringsskiftet i höstas. Initialt handlar det om förberedande arbeten på Lovön.

Bygget av Förbifart Stockholm stoppades tillfälligt efter regeringsskiftet i höstas, eftersom det fanns politisk oenighet om huruvida projektet skulle genomföras eller inte. Strax innan jul fick dock Trafikverket besked om att bygget skulle återupptas, och den 13 januari togs alltså de första symboliska spadtagen på Lovön.

Vi är mycket glada över att arbetet har kommit igång igen, säger Peter Faerden, VD och grundare av Drottningholms. Det har varit en osäker väntan sedan den nya regeringens plötsliga beslut att frysa bygget av förbifarten, och många företag och individer har påverkats.

När byggandet av Förbifarten nu återupptas handlar det för Drottningholms främst om förberedande insatser vid varje arbetsplats inför kommande arbeten. På Lovön är vi delaktiga i arbetet med att förstärka tillfartsvägar så att de klarar av tyngre fordon som ska delta i bygget framöver.

Drottningholms, som arbetar på uppdrag av Svevia, har just nu flera lastbilar, hjullastare och grävmaskiner engagerade i arbetet med Förbifart Stockholm.