Helhetslösning i Sala

I Sala river vi på Drottningholms just nu ett helt kvarter med allt från bilverkstäder till bostadshus. Arbetet är en del i ett större uppdrag från vår beställare Kanonaden Mälardalen. Fastighetsägare är Sala kommun som planerar att bygga bostäder och ett vårdhem på platsen.

Detta är ett bra exempel på hur vi på Drottningholms kan erbjuda helhetslösningar anpassade utifrån kundens specifika behov. Nästa steg i projektet är att Drottningholms erfarna förare påbörjar schakt och marksanering.

Hör av dig till oss om du har specifika behov eller utmanande projekt så hjälper vi dig att hitta en lösning. Du når vår transportledning på 08-560 320 49