Trafiksatsning Stockholm

Stockholms län är en växande och omtyckt region, både att bo, studera och arbeta i. De senaste åren har befolkningen i länet ökat med 30 000-40 000 invånare varje år. För att Stockholmsregionen ska fungera krävs en infrastruktur som klarar av en växande befolkning.

Fram til år 2021 genomförs därför en stor gemensam satsning på infrastrukturen i Stockholms län av Trafikverket, Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms stad, SL, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms Län. Det handlar om alltifrån byggen som Citybanan, Slussen och en omfattande utbyggnad av kollektivtrafiken till fler cykelvägar och gångvägar som ska trygga framkomligheten i länet i framtiden.