Vi underhåller Stockholm

Genom NCC har Drottningholms Entreprenad fått i uppdrag att bistå Stockholms stad med underhåll av Stockholms innerstad. Det omfattande jobbet som pågår under 2014 innefattar underhåll och renovering av busshållplatser, parker, gångvägar, belysning och mycket mer.

– Det här är ett viktigt uppdrag som vi tar oss ann med stor glädje, säger Peter Faerden, VD på DEAB. Att vara delaktig i underhållet av vår vackra huvudstad är ett prestigefyllt uppdrag, och tack vare att vi har en bred och komplett maskinpark med miljövänliga fordon som uppfyller stadens stränga miljökrav får vi nu för andra året i rad förtroendet av NCC och Stockholms Stad.