Sex kilometer Citybana

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholms södra med två nya stationer vid Odenplan och T-Centralen. När Citybanan är klar 2017 fördubblas spårkapaciteten i Stockholm och alla tåg kan gå tätare och punktligare.

Det är Trafikverket som bygger Citybanan i nära samarbete med Stockholms stad, Stockholms läns landsting och SL. Drottningholms Entreprenad har varit involverad i projektet, främst med uppdrag att transportera massa och material i tunneln. Drottningholms har använt sina moderna och miljövänliga dumprar för ändamålet. 

Minskade förseningar

Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår söder om Stockholm Central inte räcker till. Idag samsas all tågtrafik – pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg på två spår.

När Citybanan är klar 2017 får pendeltågen egna spår i en sex kilometer lång tunnel. Övrig tågtrafik fortsätter på de nuvarande spåren.  Med detta fördubblas spårkapaciteten och alla tåg kan gå tätare och punktligare. Byten går smidigare tack vare de nya stationernas närhet till buss och tunnelbana. Trafikverket bygger Citybanan i nära samarbete med Stockholms stad, Stockholms läns landsting och SL.

Två nya pendeltågsstationer i innerstaden

Citybanans två stationer Stockholm City och Stockholm Odenplan blir viktiga knutpunkter som ger nya resmöjligheter. Restiden kan minskas för många, antingen genom att man kommer närmare sitt resmål eller genom att det blir enklare att byta till tunnelbanan eller buss.