Det förberedande arbetet

Drottningholms Entreprenad har nu påbörjat det förberedande arbetet med Förbifart Stockholm på uppdrag av Svevia. Ett stort antal entreprenadmaskiner med förare från Vi förbereder för det större arbete som kommer att starta senare under året. Här återfinns ett flertal grävmaskiner, dumprar och lastbilar från Drottningholms på arbetsplatsen. Initialt rör det sig främst om arbeten i samband med anläggning av tryckavloppsledningar för arbetstunnlar.

Norr och söder förbinds

Förbifart Stockholm är en planerad ny motorvägsförbindelse för E4 genom västra Stockholm. Leden är tänkt att gå från dagens E 4/E 20 i Kungens kurva i söder till Häggvik norr om Stockholm. Byggstarten planeras till år 2014 och byggtiden är minst åtta år. Regeringen beslutade 3 september 2009 att tillåta byggandet av Förbifart Stockholm enligt dåvarande Vägverkets förslag.

145 000 fordon per dygn

Förbifart Stockholm ska bland annat enligt Trafikverkets projektmål knyta samman de norra och södra länsdelarna och avlasta infarterna till Stockholms centrala delar och på så sätt minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Gjorda prognoser pekar på att det kommer att köra cirka 11 000 fordon per timme i rusningstrafik och 145 000 fordon per dygn i Förbifarten. Förbifart Stockholm är en del av ”Trafiksatsning Stockholm”.