Stockholms största bostadsprojekt

Hammarby sjöstad är ett stadsbyggnadsprojekt som består av flera olika områden runt Hammarby sjö i Stockholm. Området kommer 2017 att vara fullt utbyggd med ca 11 000 lägenheter för drygt 25 000 invånare och 150 000 m² arbetsplatser.

Drottningholms på plats i 14 år

Hammarby Sjöstad har varit en viktig arbetsplats för Drottningholms Entreprenad sedan 14 år tillbaka. Här servar vi entreprenörer så som JM, Skanska, NCC och Hökerums Bygg i alla typer av jobb och uppdrag. Med våra moderna grävmaskiner och med våra höglyftande teleportrar är vi en viktig del i arbetet med att utveckla stadsdelen. Vi utför även frekvent transporter åt våra uppdragsgivare med hjälp av våra lastbilar.

Två stadsdelar

Projektet är uppdelat på två stadsdelar, Södermalm och Södra Hammarbyhamnen. På Södermalm omfattar det hela den nya bebyggelsen vid Hammarby sjö med undantag av kvarteret Hamnvakten. I dagligt tal används sällan begreppet Hammarby sjöstad om den delen av projektet. I stadsdelen Södra Hammarbyhamnen omfattar det i princip hela stadsdelen, utom det på 1940-talet byggda bostadsområdet Danviksklippan.