Tryggare vattenförsörjning

Karlstads kommun har storsatsat på en tryggare vattenförsörjning. Det första spadtaget för att förnya kommunens två huvudvattenledningar från Sörmon in till Karlstad togs 2012.

Det är NCC som gemensamt med Karlstads kommun genomför en renovation av en 8 kilometer lång vattenledning i Karlstad. Uppdraget är ett av de största schaktfria projekt som handlats upp. Drottningholms Entreprenad har fått förtroendet av NCC att bistå projektet med sina moderna grävmaskiner och kompetenta förare. Drottningholms har också två nya dumprar på plats specialanpassade för ändamålet. 

Schaktfri teknik

Den aktuella, åtta kilometer långa lednigen, sträcker sig från vattenverket i Sörmon till Tingvalla idrottsplats i de centrala delarna av staden. Genom att använda schaktfri teknik minimeras miljöbelastning och tidsåtgång till stor nytta för naturen och invånarna.

SVT i Värmland har gjort ett reportage från arbetsplatsen. Klicka på knappen till höger för att se inslaget.