Snyggt i stan

Genom NCC har Drottningholms Entreprenad fått i uppdrag att bistå Stockholms stad med underhåll av Stockholms innerstad. Det omfattande jobbet som pågår under 2014 innefattar underhåll och renovering av busshållplatser, parker, gångvägar, belysning och mycket mer.

Det här är ett viktigt uppdrag och Drottningholms anser att vara delaktig i underhållet av Sveriges vackra huvudstad är ett prestigefyllt uppdrag. Det är tack vare en bred och komplett maskinpark med miljövänliga fordon som uppfyller stadens stränga miljökrav som vi för andra året i rad får förtroendet av NCC och Stockholms Stad.