Stockholms mest expansiva område

Liljeholmsområdet är ett av de i översiktsplanen utpekade stadsutvecklingsområdena i Stockholm. Här pågår nu en förvandling från industriområde till en levande stadsdel och när allt är klart kommer här att finnas drygt 4 000 nya lägenheter och nya arbetsplatser för omkring 7 000 personer.

Drottningholms Entreprenad har varit delaktig i projektet sedan start. På uppdrag av Veidekke har vi varit involverade i byggnationen av den nya gallerian vid Liljeholmens torg. I området vid Liljeholmstorget och uppe på Årstaberg har vi bland annat servat JM med grävmaskinstjänster, transporttjänster och inte minst varit en viktig kugge på byggarbetsplatsen med våra höglyftande teleportrar. 

En attraktiv stadsdel

Liljeholmen är ett av Stockholms områden med stora möjligheter till utbyggnad och expansion. Här etableras nu en ny och attraktiv stadsdel som kan erbjuda både närhet till innerstaden och till natur och rekreation. Detta skapar förutsättningar för ett boende med hög livskvalitet och en unik miljö för företag. Liljeholmen är idag en vital och mångfunktionell stadsdel. Läget är attraktivt nära innerstaden, Mälaren och sjön Trekanten med tillgång till Vintervikens rekreationsområde.

I Liljeholmen skapas bostäder, verksamheter, lokaler och butiker. Olika typer av boendemiljöer kommer att erbjudas för att möta upp mot varierande önskemål. 

Färdigt 2020

Liljeholmen kommer i framtiden fördubbla sin befolkning i och med den planerade och pågående byggnationen. Vid Liljeholmstorget har stadsdelens nya centrum byggts med ett rikt utbud av butiker och service.

Stockholms stad ansvarar för planarbetet och genomförande av projekten. Byggherrar är AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, JM AB, City Con och Seniorgården AB. Utbyggnaden inleddes redan år 1998 och kommer att pågå till år 2020.