Norra länken löser trafikproblem

Som underleverantör till Tyska Hochtief Solutions Ag är Drottningholms Entreprenad en viktig aktör i byggnationen av Norra Länken i Stockholm. Det är främst med vårt stora utbud av hjul- och bandgrävmaskiner som vi agerar på denna byggarbetsplats.

Norra länken blir totalt 5 km, varav 4 km i tunnel. Tunnlarna är färdigsprängda och just nu håller man på med installationer och tester. Norra länken byggs i samarbete med Stockholms stad.

Syftet med projektet är att lösa regionens trafikproblem och få en bättre miljö i innerstaden. Norra länken behövs dessutom för att kunna bygga de nya stadsdelarna Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden.

Under vintern 2014/2015 öppnar sträckan Norrtull respektive Frescati och Värtan. I slutet av 2015 öppnar sträckan söderut mellan Norrtull och Tomteboda. 2017 öppnar sträckan norrut mellan Tomteboda och Norrtull. 2019 öppnar den sista etappen bestående av Värtabanans tunnel.