NKS-Projektet

Det så kallade NKS-projektet har nu nått halvtid och Drottningholms kör vissa av sina maskiner i tvåskift för att serva hela byggarbetsplatsen. Vi har främst höglyftande Teleportrar (6 st) på plats och med våra moderna maskiner och kompetenta förare finns vi över hela området för att i första hand vara en del av Skanskas team. Vi servar också Skanska med hjälp av vår bodbil och förutom transporter förser vi bygget med uppställningsyta genom att hyra ut delar av vår mark.

Nya Karolinska Solna (NKS) är projektnamnet på det toppmoderna sjukhus som nu byggs invid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Det nya sjukhuset kommer att öppna under 2016 och ska stå helt klart 2017.

Framtidens universitetssjukhus

Uppgiften för det nya universitetssjukhuset, som tar emot den första patienten i slutet av 2016, är att bedriva den mest avancerade sjukvården samt grundforskning, patientnära klinisk forskning och utbildning. En ökad samverkan mellan sjukvård och forskning ska bidra till att nya forskningsresultat snabbare omsätts i nya behandlingsmetoder och läkemedel för patienten. Ledordet i NKS-projektet är ”patienten alltid först” där patientens säkerhet, integritet och komfort sätts i centrum. Patienterna kommer att mötas av ett toppmodernt sjukhus där planering och utformning hela tiden har utgått från vad som kommer att bli bäst för dem.

Byggprojektet

Nya Karolinska Solna-projektet är ett omfattande byggprojekt som startade sommaren 2010 och som kommer att pågå fram t o m hösten 2017. Den nya sjukhusanläggningen kommer att omfatta ca 330 000 kvm BTA, ungefär lika stort som 24 Hötorgsskrapor. Detaljplanen för området beslutades av Solna kommunfullmäktige 2009. Avtalstecknande mellan SLL och projektbolaget Swedish Hosptial Partners AB skedde den 30 juni 2010. Byggproduktionen som drivs av Skanska startade upp direkt efter detta genom etablering av byggområdet direkt sydväst om Thoraxbyggnaden.