En vackrare stad

På uppdrag av bland annat PEAB och NCC har Drottningholms Entreprenad under många år varit behjälplig när det gäller att underhålla Stockholms stad och de omkringliggande kommunerna. Med vår breda maskinpark och våra kunniga förare har vi jobbat med underhåll, renovering, reparation och nyanläggning av allt från gångväg, rondell och cykelvägar till parker och busshållplatser. Det är med stolthet som Drottningholms tar sig ann de jobb som innebär att den gemensamma stadsmiljön blir både vackrare och mer praktisk.