Underhåll av 60 mil gasnät

Stadsgasnätet är 60 mil långt och täcker centrala Stockholm samt Solna och Sundbyberg. Nätet håller nu på att moderniseras då många av rören är gamla. Framöver kommer man att byta ut 40 av de 60 milen för att skapa ett modernt gasnät. Drottningholms Entreprenad har på uppdrag av NCC sedan flera år tillbaka fått i uppdrag att bistå med moderna och miljövänliga maskiner och våra kompetenta förare vid upprustningen av det befintliga nätet och vid nyanläggning.

Drottningholms miljövänliga maskiner gör jobbet

Med hjälp av grävmaskiner, dumprar, lastbilar och kranbilar ser Drottningholms till att underhåll, renovering, reparation och nyanläggning av gasnätet sker på ett smidigt sätt.

Gasnätet började byggas redan 1853 kring Slottet och Kungsträdgården då man behövde gatubelysning. Utbyggnaden av stadsgasnätet höll på ända fram till 1950-talet.

Från Högdalen till köket

Gasen pumpas ut från det nya gasverket i Högdalen i s.k. högtrycksledningar till ett antal reglerstationer, för att där sänka trycket  till s.k. lågtrycksledningar som för gasen vidare ut till kunderna.