Vår viktigaste energikälla

Stockholm Vatten är ett modernt kommunalägt bolag med lång historia. Norsborgs vattenverk togs i drift redan 1904. Man försörjer 1,3 miljoner människor med vatten i den kontinuerligt växande stockholmsregionen. Varje dygn levererar vi 370 miljoner liter vatten. Stockholm Vatten lägger mycket energi och resurser när det gäller att underhålla och bygga ny infrastrukturen.

15 år med DEAB

Drottningholms Entreprenad har under 15 år varit en viktig länk i underhåll, renovering, reparation och nyanläggning av vattennätet. Drottningholms, som har miljövänliga grävmaskiner, dumprar och lastbilar som klarar de stänga miljökraven också i innerstaden, har varit en lämplig samarbetspartner för den som utför entreprenaden. Vi bistår med lämpliga maskiner, kompetenta förare och med sin erfarenhet och expertis.

12 kommuner

Stockholm Vatten äger och sköter ledningsnäten för vatten och avlopp, samt pumpstationer och vattenreservoarer i Stockholm och Huddinge. Tolv kommuner får sitt vatten från Stockholm Vatten och åtta kommuner får hjälp med avloppshanteringen.