08-560 320 49 info@drottningholms.se

Hej Peter!

Vad ser du för stora trender inför framtiden?

– Den frågan är lätt att svara på. Det är hållbarhet och miljö som står högt på agendan hos oss, samhället i stort och hos våra kunder. Min prognos är att hela branschen kommer att åka 100 % fossilfritt inom max 5 år. Här är det fossilfri diesel som gäller, även om el knackar på dörren. Det går fort nu. Vi kan redan idag erbjuda fossilfria lösningar för de kunder som kräver det. Vi har ännu ingen enhet som drivs helt på el. Men det är på gång. Idag har vi bara en teleporter som är en hybrid och drivs av både el och diesel. Vi satsar hårt på det hållbara och välkomnar ny teknik och nya lösningar.

Hur ser det ut på jobbfronten?

– Det närmsta året har vi bland annat mycket uppdrag i Uppsala. Det är en stor skola som ska byggas. Det kommer att bli mycket schakt- och grävjobb, lastning och lossning, och mycket mer. Vad händer mer?- Det kommer att bli mycket jobb inom vatten och avlopp. Vi har redan 18 maskiner i gång inom ett sådant projekt. Sedan är det mycket annat på gång. Vi ser ljust på framtiden.

Tack för pratstunden Peter.