08-560 320 49 info@drottningholms.se

Rådgivning & konsultation

Vilken är din utmaning? Fråga oss om råd.

Vi är kompletta

För oss är inget projekt eller arbete för komplicerad eller svårt. Tveka inte att höra av dig, vare sig du är en rutinerad upphandlare eller gör detta för första gången. Vi möter dig där du är i både tanke och handling. Med vår mångåriga erfarenhet och kompetens finner vi den lösning som passar dig och ditt projekt bäst.

Vi arbetar INTE med egen totalentreprenad. Vi fokuserar i stället på att förse dig och ditt projekt med de rätta maskinerna och lastbilarna samt de bästa förarna. Alltid med fokus på att din leverans till din kund ska bli optimal. Vi är på din sida.

Vår grundidé är att vi inom ett och samma bolag erbjuder maskintjänster som tillåter våra kunder att utföra ett brett och komplett utbud av tjänster. Vi har specialistkompetens och specialutrustning för undervattensjobb, muddring, kajbyggen och packning, och med våra bodbilar utför vi ofta specialtransporter av till exempel fjärrvärmerör och gasledningar.

Våra rutinerade transportledare, kompletta vagnpark och kompetenta förare ger tryggheten du behöver i din leverans.

Specialanpassade tjänster

Efterfrågan från bygg- och anläggningsbranschen på att hyra entreprenadmaskiner växer stadigt och det finns många fördelar med att hyra en maskin i stället för att köpa.

Att hyra en entreprenadmaskin är ett snabbt sätt att öka din kapacitet när efterfrågan på dina tjänster ökar bland kunderna. Du blir dessutom mer flexibel eftersom du kan hyra exakt de maskiner och den utrustning som krävs för det specifika jobbet. Om projektet plötsligt avslutas lämnar du bara tillbaka maskinen till oss.

Vem vet, kanske hyr du en stor hjulgrävare med förare från oss och sedan inser att ni behöver ytterligare en mindre grävare för ett annat jobb. Då räcker det om ni hyr maskinen och låter vår förare köra båda maskinerna om förutsättningarna tidsmässigt finns. Hyr du endast en maskin och har en egen förare så går det lika bra.

Vi anpassar oss till din verklighet, helt enkelt.

 

Exempel på vad vi kan göra för dig

Vatten, avlopp och gas-arbeten

På uppdrag av alla de stora entreprenadbolagen utför vi schakt och grundarbeten för att möjliggöra anläggning av vägar, gångvägar, cykelbanor, parker, parkeringsplatser, fastighetsgrunder, badplatser samt i övrigt förekommande behov av grundarbeten. Vår kunniga och trevliga personal hjälper till med arbetet från planeringen via genomförandet till den färdiga anläggningen.

Schakt och grundarbeten

Sedan mera än 20 år har vi förtroendet att jobba med de allra största entreprenörerna i Sverige på uppdrag av de flesta kommuner i och kring Stockholm. Våra välutbildade maskinister jobbar med såväl underhåll och renovering av det befintliga Gas- och VA-nätet som rörspräckning och traditionella vatten och avloppsarbeten. Gas- och VA-arbeten utför vi i såväl etablerade områden som i nybyggnationer.

Markarbeten

Drottningholms Entreprenad hjälper de stora entreprenadbolagen med allt från stensättning till grundarbeten. Vi transporterar allt från schaktmassor och sten till jord, gräs och grus. Vår kunniga personal har erfarenhet av allt från anläggning av vägar, rondeller, cykel- och gångbanor och parker. Vi utför våra jobb i stadsmiljö såväl som på landet med våra miljövänliga och moderna maskiner.

Demoleringsarbeten

Vi hjälper de stora entreprenadbolagen att utföra bilning och demolering av betong och bergmassor. Den här typen av arbete ligger bland annat till grund för VA-nätutbyggnaden, för fastighetsgrunder eller för våra undervattensjobb. När det inte är möjligt med sprängning utför vi bland annat demolering av betongfundament och vägar samt broar.

Kontakta oss för personlig rådgivning

08-560 320 49

transport@drottningholms.se

Osäker? Vi hjälper dig!

Om du är osäker på vilken typ av fordon du behöver, är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna med goda råd. Vi hyr alltid ut rätt maskin för varje tillfälle. Med eller utan förare.

  • Hjullastare
  • Kompaktlastare
  • Hjulgrävare
  • Bandgrävare
  • Minigrävare
  • Dumprar
  • Teleskoplastare