08-560 320 49 info@drottningholms.se

Om oss

Vår kärnverksamhet består främst i att, så som underleverantör till de stora bygg- och totalentreprenadsbolagen, förse olika projekt med högkvalitativa entreprenadmaskiner och kompetenta förare

Våra tjänster

Grävmaskiner

Band- och hjulgrävare från 1,5 till 65 ton.

Lastbilar

I lastbilsparken ingår lastväxlare, schaktbilar, bodbilar och kranbilar av olika storlekar.

Maskinpark

Vi har en av branschens största och mest kompletta maskinpark.

Vi är problemlösare

  • Vi förser projekt med kvalitativa entreprenadmaskiner och kompetenta förare.
  • Personalen har unik kompetents, stor erfarenhet och dokumenterad yrkesskicklighet.
  • Kunden är i fokus när vi erbjuder en unik kompetens och oöverträffad service.
  • Vi erbjuder maskintjänster och agerar underleverantör till våra uppdragsgivare.
  • Våra maskiner är alltid moderna, pålitliga och uppfyller de senaste miljökraven.
  • Vi delar med oss av erfarenhet och kunskap i form av rådgivning & konsultation.
  • Vi erbjuder en jämn och hög kvalitet på såväl tjänster som maskiner och material.
  • Vi är en trygg och pålitlig partner med egen personal och egna maskiner.
  • Vi har en stor maskinpark innehållande specialmaskiner och unik utrustning.

Personalen är vår viktigaste tillgång, och något som vi är mycket rädda om. Därför är vi noga med att personalen behandlas och vårdas på bästa sätt. För att säkerställa en korrekt och rättvis personalhantering har vi infört en mängd policys kring arbetsmiljö, jämställdhet och uppförande.

På Drottningholms följer vi Infralogistic koncernens hållbarhetspolicy eftersom vi vill bidra till en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Vi vill möta förväntningarna på vår sektor både genom att erbjuda kunskap som bidrar till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar framtid och genom att stödja utvecklingen av hållbara regioner och system.

Certifikatets giltighet: 2026-05-15
Ursprungligt certifieringsdatum: 2008-06-25
Certifikatsnummer: CKMAD-9329/2023

Etablerade sedan

Ring oss idag

Drottningholms Entreprenad är ett expansivt och framgångsrikt entreprenadföretag
som samlat maskiner och kunskap under samma tak.

Peter Faerden

Peter Faerden

Vd

Peter utgör själva navet i verksamheten och med sin enkla ledarstil och sin enorma erfarenhet och kompetens är Peter lika omtyckt bland kunderna som hos personalen. Peter är en ledare och inspirationskälla som fortfarande helst av allt hoppar upp i en maskin för att göra lite ”riktig” nytta.

Vår historia

Över 30 år har gått sedan föregångaren till Drottningholms Entreprenad AB grundades. Redan 1987 bildades det som idag i folkmun kallas för Drottningholms.

Fyra år senare registrerades företagsnamnet Drottningholms Entreprenad AB och vårt nuvarande aktiebolag hade sett dagens ljus. Idag är bolaget en respekterad och välrenommerad verksamhet med nöjda och därmed återkommande kunder. I koncernen finns också Drottningholms Fastighet AB som hanterar företagets mark och lokaler.

Drottningholms är ett modernt företag som med stor entusiasm och kunskap drivs mot nya mål och vår ambition är att ligga långt framme i utvecklingen, både när det gäller teknik, kunskap, service, miljö och kvalitet.

Med stora resurser servar vi våra kunder som främst återfinns inom bygg- och anläggningssektorn. Vår verksamhet består i huvudsak av försäljning av transporter och maskintjänster innefattande såväl maskiner som förare. För oss är det en självklarhet att ge bästa tänkbara service till våra kunder i kombination med att seriöst beakta faktorerna kvalitet och miljö.